Bệnh Động kinh - chữa bệnh Động Kinh/ bệnh giật kinh phong

Đông y Trịnh Gia chữa bệnh co giật động kinh, bệnh kinh phong bằng phương pháp Đông y gia truyền

VIDEO BỆNH ĐỘNG KINH

DẤU HIỆU ĐỘNG KINH LÂM SÀNG

CHIA SẺ CỦA CHA BỆNH NHÂN BỊ CO GIẬT ĐỘNG KINH

THÔNG TIN BỆNH